Aan het eind van Gate 1 hebben we een concreet concept moeten kiezen om te presenteren. Dit was voor ons het concept geworden waarbij we de data een langere tijd monitoren om zo patronen te kunnen achterhalen. Dit concept is uitgewerkt in een concept document waarin we diverse keuzes toelichten en onderbouwen.  Link conceptdocument: concept_doc(v4)

Reflectie leerdoelen:

Conceptueel denken:

Voorafgaand aan dit concept zijn zijn er verschillende ideeën en uitgangspunten bedacht. Zo richtte de ene groep zich op het informeren van de docent, en de andere groep op het informeren van de student. Daarnaast moest er ook de keuze worden gemaakt voor het kiezen van het langdurig meten van de data. In plaats van het voorkomen van een incident. Beide keuzes hebben we kunnen maken door veldonderzoek te doen bij het Leo kanner college in Leiden. Hier hebben we 4 maal een les mogen bij wonen, en diverse kansen gekregen om met de docenten daar in gesprek te gaan. Alleen op het gebied van visualisatie lopen we nog achter, hier valt nog een inhaalslag te maken.

 

Oordeelsvorming:

Omdat we een kleine specifieke doelgroep hebben voor dit project hebben we de keuze gemaakt voor het toepassen van veldonderzoek. En de dingen die we hiermee hebben opgestoken hebben we kunnen toepassen in de vorming  van ons concept.

 

Communicatie:

Het concept document is voorzien van passend taalgebruik, en alle bronnen zijn vastgelegd in de bijlage.

 

 

Leave a Reply