Portfolio Afstudeerstage FitOut Sport

Welkom op mijn portfolio voor mijn afstudeerstage bij FitOut Sport Op dit portfolio staat het proces dat ik heb doorlopen om tot het eindproduct te komen voor mijn afstudeeropdracht.

Het bedrijf FitOut Sport

FitOut is een bedrijf dat zich richt op software ontwikkeling voor fitnessclubs. FitOut beschikt over een eigen software waarmee ze via een algoritme gepersonaliseerde trainingsschema’s kunnen genereren. Zo kan een sporter van een sportschool binnen enkele simpele stappen beschikken over een gepersonaliseerd trainingsschema wat aansluit op zijn / haar doelen en ervaring. In de desbetreffende sportschool staat dan een touchscreen scherm wat geleverd wordt door FitOut waar sporters deze stappen kunnen doorlopen door hun gegevens achter te laten. Het trainingsschema kunnen sporters vervolgens koppelen aan hun FitOut Sport app. Sportscholen nemen deze software inclusief het scherm af in abonnementsvorm.

De opdracht

Fitout Sport wil haar klanten graag goed op dehoogte houden van de gebruikscijfers, bugs en software updates. Momenteel gebeurt dit allemaal via whatsapp, emails en telefoongesprekken via Timo, mede eigenaar van FitOut Sport. Dit geldt ook voor het contact vanuit de sportscholen naar FitOut sport toe. Fitout heeft nu een dusdaning aantal klanten waardoor deze werkwijze niet meer efficiënt werkt, omdat het Timo niet meer lukt om iedere klant goed te informeren. Met als gevolg dat klanten niet voorzien worden van optimale service en inzicht in hun FitOut systeem. Aan mij de opdracht om dit proces te automatiseren waar mogelijk door een tool te ontwikkelen die klanten van FitOut kunnen gebruiken om op de hoogte te blijven van hun product. De opdracht wordt als volgt geformuleerd:

Ontwikkel een oplossing die klanten van FitOut sport kunnen gebruiken om inzicht te krijgen in de gebruikscijfers en status van hun FitOut systeem, die aansluit op de behoefte van datavoorziening en service.

Aanpak, uitvoering & resultaten

De leeswijzer

Orientatiefase

FitOut is een bedrijf dat zich richt op software ontwikkeling voor fitnessclubs. FitOut beschikt over een eigen software waarmee ze via een algoritme gepersonaliseerde trainingsschema’s kunnen genereren. Zo kan een sporter van een sportschool binnen enkele simpele stappen beschikken over een gepersonaliseerd trainingsschema wat aansluit op zijn / haar doelen en ervaring. In de desbetreffende sportschool staat dan een touchscreen scherm wat geleverd wordt door FitOut waar sporters deze stappen kunnen doorlopen door hun gegevens achter te laten. Het trainingsschema kunnen sporters vervolgens koppelen aan hun FitOut Sport app. Sportscholen nemen deze software inclusief het scherm af in abonnementsvorm.

Producten

Onderzoekfase

Met enige kennis over de functionaliteiten vanuit de eerder opgestelde MoSCoW, is er gekeken naar de laatste ontwikkelingen rondom web frameworks die ingezet kunnen worden bij de ontwikkeling van de management tool voor FitOut Sport. Hieruit is gebleken dat het front end framework Vue.js een krachtig middel is wat geschikt is voor de ontwikkeling van de tool. Om data op te halen uit een database en weer te geven kan er gebruikt worden gemaakt van Firebase, dit is een BaaS (back-end as a service) die er voor zorgt dat er gemakkelijk een API koppeling ontwikkeld kan worden en fungeert ook als realtime database waar de data opgeslagen kan worden.

De tool die ontwikkeld wordt moet uiteindelijk gebruikt worden door klanten van FitOut Sport. Om te begrijpen wie de gebruikers van de tool worden, en wat hun behoeftes zijn. Om hierachter te komen heb ik interviews afgenomen met medewerkers van sportscholen die klant zijn bij FitOut Sport. Hieruit is gebleken de medewerkers die FitOut Sport beheren graag inzicht willen in de gebruikscijfers omdat ze benieuwd zijn naar hoeveel het wordt gebruikt en door wie het wordt gebruikt, zodat ze hier vervolgens op kunnen anticiperen. Dit geldt zowel voor een scenario waarin het gebruik niet voldoet aan de verwachtingen als een scenario waarin ze juist inspelen op het gebruik van het systeem.